Dolci

Dolci

  • Piccolo Duetto

    2 little glasses of dessert (optional tiramisù€12,13, crema di fragola or panna cotta)


OPMERKINGEN BIJ ENKELE INGREDIĂ‹NTEN:

1met conserveringsmiddel; 13bevat alcohol.